Jack Russel Terrier

Arhults Stuteri

Breeding for success!
Saxon Hill's I am Somebody

"Ebba"  SE18326/2014 vit/tan

e. Bluebonnet's Cape Nelson (Brösing's Australian Dot Com - Blazeaway Easter Gift)

u. Saxon Hills Lovelight(Saxonhills Glen Maggie)

ue.Goldsand's Isaac Newton(Saltisgårdens Snille o Smak - Brösing's Australian Ivory)


Ebba är ögonlyst och patella kollad.


Ebba är vår tik SKK registrerad med en spännande stamtavla, hon är nu parad med Bushwack's Oliver  S43245/2006 och om allt går som vi hoppas väntas valpar den 17/6 2018.

Valparna kommer delvis att vara till salu.


Vi vill ta fram Jack Russel med samma vänliga temperament som vår Ebba, rastypiska och hälsosamma. Det ska vara en lugn familjehund med mycket liv i, men med tydlig av och på knapp.

Rasen är frisk och fri från rasrelaterade sjukdomar. Den renrasiga JR terrien är registrerad i SKK och vi följer deras regler.


Ebba parad med Vip-Win's Billy Burne SE11688/2014 valpar födda den 5/3 2019, 2 st 1 Tik och 1 Hane

Hjagar's Jack Russell Terriers

Jack Russell Terriens HistoriaPastor John Russell i England anses som rasens skapare. Han behövde en uthållig, modig jaktterrier av lagom storlek som skulle assistera foxhundarna i rävjakten. Två varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, enda skillnaden var egentligen storlek och proportioner. Den högre, mer kvadratiskt byggda varianten är numera känd som parson russell terrier medan den lågbenta, proportionellt längre är känd som jack russell terrier. 2001 blev den godkänd av Svenska Kennelklubben. Jack russell är en av de numerärt största raserna i terriergruppen.


 


MÖNSTRING AV JACK RUSSELL i Sverige


 


Vid ett möte, 2007-09-13, mellan Svenska Kennelklubben (SKK) och Svenska Terrierklubben (SvTeK) samt representanter från rasklubbarna för parson russell terrier och jack russell terrier diskuterades gjorda erfarenheter och framtida förändringar gällande de undantag som gjorts från SKKs Registreringsbestämmelser för de båda raserna.


 


 


Jack russell terrier godkändes som ras av FCI 2000-10-25 då också den första standarden fastställdes.När det gäller jack russell terrier har populationen varit betydligt större än vad som varit fallet med parson russell terrier. Det är också betydligt fler individer som mönstrats in i SKKs register och den inledande fasen av rasens uppbyggnad kan anses som avslutad. Av denna anledning togs undantaget för rasen bort 2006-12-31.


 


Parson russell terrier


 


Godkändes som ras av Engelska Kennelklubben 1990-01-22 och av FCI 1990-07-02 och fick sin första FCI-standard 1991-09-24. För SKKs och SvTeKs del, började särskilda mönstringstillfällen att arrangeras ganska snart efter att rasen fått sin FCI-standard. Undantaget i registreringsbestämmelserna har nu praktiserats under relativt lång tid för att kunna nå en så bred avelsbas som möjligt. I det successiva uppföljningsarbete som gjorts av SKK och SvTeK kan vi nu konstatera att flertalet av de hundar som mönstrats in under de sista åren är fallna efter föräldradjur, eller har syskon, som redan finns i SKKs register.


 


Därför beslutade SKK, SvTeK och företrädare för rasklubben att det speciella undantag som funnits i SKKs Registreringsbestämmelser upphör från och med 2007-12-31. De hundar som anmälts till mönstring under 2007 och ännu inte beretts möjlighet till en inmönstring, samt de hundar som anmäls under resterande tid under 2007 kommer att erbjudas ett (1) sista mönstringstillfälle. Detta, sista tillfälle, kommer att ske vid SvTeKs utställning i Nyköping lördagen den 1:a mars 2008.


 


 


SKKs Registreringsbestämmelser kommer alltså fr.o.m. 2008-01-01 att gälla på samma sätt för parson russell terrier och jack russell terrier som för övriga terrierraser.


 


Varför har Jack Russell Terrier en Australisk standard?


 


Jack Russell Terrier har varit en godkänd ras i Australien sedan 1991.


Den australiska Jack Russell Terriern hade förmånen att ha hängivna och kunniga supporters i The Jack Russell Terrier Club of Australia (Inc.), som grundades 1972. De förde stambok och hade noggrant nedtecknade stamtavlor som kunde styrkas. Klubben har en växande grupp av typlika hundar som fått internationellt erkännande under namnet australisk Jack Russel Terrier.


 


The Jack Russell Club of Australia var ansvarig för rasens utveckling fram till 1991.


I Australien registrerades 1977 st Jack Russell Terriers år 1988. Den australiska standarden är


kortfattad, noggrann, beskrivande och internationellt tillämplig.


 


Australiensarna hade erfarenhet av att tidigare ha utvecklat Border Collien som en godkänd ras och


Förde fram den till dess nuvarande höga standard. De utnyttjade den kunskapen också på Jack Russell Terrier.


 


FCI godkände rasen 2001 vilket medförde att Jack Russell Terriern erkändes av SKK.

Hjagar's Sweet-Astrid SE41935/2018 

e. Bushwack's Oliver S43245/2006 u. Saxon Hills I Am Somebody

Hjagar's Sweet-Astrid SE1935/2018 stannar hos oss.

ARHULTS STUD +46 (0) 70 - 595 49 94,  HUSVALLA, BORGHOLM , hjortsparre2@gmail.com